Sơn ngoài trời siêu bóng siêu hạng mykolor Diamond feel

Giá: liên hệ

Sơn ngoài trời siêu bóng siêu hạng mykolor bóng như ngọc trai, siêu chùi rửa, độ bền đến 10 năm, độ phủ rộng, bào vệ màu tốt 0345863902